Industritekniska programmet (IN)

En fin verkstad med svarvar, fräsar, nc-maskiner och robot är utgångspunkten för vår utbildning av cnc-operatörer. Du får kunskaper om verkstadsmaskiner, robotar och styrsystem samt CAD-/CAM-program, föreskrifter och skyddsanordningar. Efter utbildningen kan du arbeta som verkstads-mekaniker eller operatör.

Inriktning

  • Produkt och maskinteknik

Du lär dig hantera verktyg, industriutrustning och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. CNC-operatör.  Som CNC-operatör sköter du datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer främst av metall inom verkstadsproduktion. Maskinerna programmeras utifrån olika underlag av operatören. Arbetsmarknadsläget enlig arbetsförmedlingens prognos 2015 för CNC-operatörer påverkas av den svaga industrikonjunkturen, men tillgången på utbildade svarar inte riktigt upp mot behoven och därför blir det fortsatt liten konkurrens om jobben. På fem till tio års sikt bedöms utbildade CNC-operatörer ha goda möjligheter till arbete.

 På skolverketshemsida kan du läsa mer om Industritekninska programmet (IN).

 
 
 
Bredd: px