Validering av yrkeskompetens

Syftet med valideringen är att synliggöra yrkeskompetenser som individen säger sig ha men saknar dokumentation på. För att validering ska kunna göras krävs det att individen har några års erfarenhet inom yrket. Valideringen genomförs tillsammans med yrkeskompetenta bedömare från skolan eller vid behov från näringslivet. Efter genomförd validering ges skriftligt utlåtande om de uppvisade kompetenserna.  I utlåtandet finns möjligheter att ge rekommendationer om lämpliga åtgärder för att uppnå full yrkeskompetens eller åtgärder som kan främja yrkesutövandet i framtiden. 

Hur vi genomför validering

Vi kan erbjuda valideringstjänster i huvudsak på två sätt. 
Dessa är:

  • Arbetsförmedlingens yrkeskompetensbedömning.
  • Branschvalidering enligt branschmodellen inom bygg-, måleri-, motor- och elbranschen.

 Validering av yrkeskompetens Syftet med valideringen är att synliggöra yrkeskompetenser som individen säger sig ha men saknar dokumentation på. För att validering ska kunna göras krävs det att individen har några års erfarenhet inom yrket. Valideringen genomförs tillsammans med yrkeskompetenta bedömare från skolan eller vid behov från näringslivet. Efter genomförd validering ges skriftligt utlåtande om de uppvisade kompetenserna. I utlåtandet finns möjligheter att ge rekommendationer om lämpliga åtgärder för att uppnå full yrkeskompetens eller åtgärder som kan främja yrkesutövandet i framtiden. Vår valideringsmodell • Kartläggningsintervju Valideringen börjar med en intervju där vi kartlägger vilka yrkeskompetenser som ska testas. Vid behov med tolkhjälp. • Praktiska tester Testerna genomförs antingen på en arbetsplats eller i våra utbildningslokaler. Testerna varierar i längd beroende av yrkesområdet. Vid behov med tolkhjälp. • Bedömare En eller flera bedömare medverkar både under kartläggningsintervjun och under de praktiska testerna. • Utlåtande Efter valideringen sammanställer vi tillsammans med bedömare ett utlåtande om de kompetenser som har visats upp under valideringen och ev. rekommendationer. Utbildning Nord har också möjligheter att genomföra validering av yrkeskompetens enligt branschmodellen inom bygg-, måleri-, motor- och elbranschen.

Här ovan kan du ladda ner vår broschyr om validering.

 
 
 
Bredd: px