Policy och regler

Här har vi samlat några viktiga policy- och regeldokument som gäller hos oss.

Alla studerande, anställda och besökande vid Utbildning Nord har rätt till en trygg och trivsam studie- och arbetsmiljö. Dessa reglers syfte är att skapa en stabil bas för trygghet och trivsel, som i sin tur bidrar till att nå framgångsrika och likvärdiga studie- och arbetsresultat.

Regler för studerande på Utbildning Nord   (PDF)

Likabehandlingsplan för studerande  (PDF)

Inom Utbildning Nord skall ingen studerande utsättas för kränkande särbehandling. Det här policydokumentet ger råd och anvisningar.

Policydokument Kränkande särbehandling  (PDF)

På Utbildning Nord har vi noll tolerans för droger. Det här dokumentet sammanfattar vår handlingsplan för missbruk av alkohol och andra droger som gäller för våra studerande..

Handlingsplan för missbruk av alkohol och andra droger  (PDF)

Vår alkohol och drogpolicy, uppdaterad 2017 (PDF)

Senast uppdaterad 2017-05-09 10:34:24
 

Kalender

9 januari
Cert. systemspecialist branschråd i Uleåborg....
 

Dagens lunch v. 50

Ingen lunch idag.
 
 
 
 
Bredd: px