Allmänt om utbildningar

 • Vi lär ut på:
  - Svenska
  - Finska
  - Och ibland norska och engelska

 • Utbildningen anpassas efter dig

 • Vi arbetar med:
  - Självstudier med stöd från lärare
  - Mycket praktiska övningar
  - Grupparbeten
  - Praktik

Praktik

När du studerar hos oss får du göra praktik
på ett företag som passar din utbildning.
Praktiken är 4-9 veckor.
Hos företaget får du lära dig använda
det du lärt dig på skolan.
Praktik ökar chansen att få jobb.
Det är därför smart att göra praktik på sin hemort.

Nära samarbete med näringslivet

För oss är det viktigt att
våra utbildningar leder till jobb.
Våra lärare och chefer träffar
därför människor från arbetslivet.
Vi träffar både företag,
fackföreningar och Arbetsförmedlingen.
När vi träffar dem får vi veta vad
de ställer för krav på sina anställda.
Vi får även veta hur det ser ut med jobb i framtiden.
Genom det vet vi hur vi ska göra vår utbildning
bättre så våra elever lättare får jobb.

Språk

Vi lär ut på svenska och finska.
Och i viss mån även på norska och engelska.
Böcker och studiematerial finns på svenska, finska och norska.
Böckerna för våra IT-utbildningar
och automationsteknik är på engelska.Senast uppdaterad 2016-04-17 06:22:57
 

Kalender

9 januari
Cert. systemspecialist branschråd i Uleåborg....
 

Dagens lunch v. 50

Ingen lunch idag.
 
 
 
 
Bredd: px